सानो लगानिमा सजिलै शुरु गर्न सकिने 5 ओटा घरेलु उद्योग

घरबाटै शुरु गर्न सकिने 5 ओटा घरेलु उद्योगहरु हाम्रो देशमा उपभोग गरिने सामानहरु अत्यधिक मात्रामा बिदेशी कम्पनिका..