small scale industry in nepal

सानो लगानिमा सजिलै शुरु गर्न सकिने 5 ओटा घरेलु उद्योग

घरबाटै शुरु गर्न सकिने 5 ओटा घरेलु उद्योगहरु हाम्रो देशमा उपभोग गरिने सामानहरु अत्यधिक मात्रामा बिदेशी कम्पनिका..

घरेलु उद्योग भनेको के हो ?

घरेलु उद्योग भनेको के हो ? साधारण मेसिनको माध्यमले आफ्नै घरबाट पनि शुरु गर्न सकिने उत्पादनमुलक ब्यावसायलाइ..