पेपर प्लेट बनाउने उद्योग कसरी शुरु गर्ने ?

पेपर प्लेट उद्योग नेपालमा पेपेरप्लेट बनाउने बिजनेसको निकै राम्रो सम्भावना देखिन्छ। यदि तपाईं पनि पेप रप्लेट..