चप्पल उद्योग कसरी खोल्ने र कति लगानी चाहिन्छ ?

चप्पल उद्योग सानो लगानिमा कुनै घरेलु उद्योग खोल्न चाहान्थे भन्नेहरुको लागि चप्पल उद्योग पनि एउटा राम्रो बिकल्प..